รางวัลที่ 1: เลขท้าย 4 ตัว รางวัลที่ 2: เลขท้าย 3 ตัว รางวัลที่ 3: เลขท้าย 2 ตัว รางวัลที่ 4: เลขท้ายหน้า 3 ตัว รางวัลท

ตรวจหวยรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ได้รับผลรางวัลที่ดีที่สุดในงวดนี้เป็นเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกกับรางวัลที่ 2 เลขท้าย 2 ตัวที่ได้รับรางวัลที่ดีที่สุดคือ เลข 01 และ เลข 10 ที่ได้รับรางวัลที่ 2 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 1,500,000 บาท รางวัลที่ 3 คือ เลขท้าย 3 ตัวที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ เลข 002 และ เลข 099 ที่ได้รับรางวัลที่ 3 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 300,000 บาท รางวัลที่ 4 คือ เลขท้าย 4 ตัวที่ได้รับรางวัลที่ 4 คือ เลข 0001 และ เลข 9999 ที่ได้รับรางวัลที่ 4 เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้น 40,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายที่แบ่งตามรางวัลที่ 5 ถึง รางวัลที่ 10 ออกไป ซึ่งรางวัลทั้งหมดนี้เป็นรางวัลที่ออกในงวดนี้ของหวยรัฐบาลที่ 16 พฤษภาคม 2564

1. การซื้อหวยรัฐบาลทุกงวดจะอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดโดยกฎหมายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง และต้องทำการซื้อหวยรัฐบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันที่ออกรางวัล

2. ผู้ซื้อหวยรัฐบาลต้องทำการชำระเงินก่อนวันที่ออกรางวัล และต้องทำการชำระเงินในการซื้อหวยรัฐบาลทุกงวด

3. การซื้อหวยรัฐบาลทุกงวดต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อให้ถูกต้องก่อนทำการซื้อ

4. ในกรณีที่ผู้ซื้อหวยรัฐบาลทำการซื้อหวยรัฐบาลที่ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ผู้ซื้อจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

5. ทุกการซื้อหวยรัฐบาลทุกงวดต้องทำการตรวจสอบหลักฐานการชำระเงิน และการตรวจสอบข้อมูลของผู้ซื้อก่อนทำการซื้อ

ตรวจหวยรัฐบาลงวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ได้ออกรางวัลที่สนามหวยรัฐบาล โดยมีรางวัลที่ออกรางวัลดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลที่ประมาณ 5,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลที่ประมาณ 100,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลที่ประมาณ 40,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลที่ประมาณ 20,000 บาท รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัลที่ประมาณ 10,000 บาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย อันดับที่ 6 ถึงอันดับที่ 10 และรางวัลที่ออกรางวัลละ 500 บาท ทั้งนี้ รางวัลทั้งหมดที่ออกรางวัลนั้นจะตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยผู้ถูกรางวัลจะได้รับเงินรางวัลทันทีที่สนามหวยรัฐบาล เมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูลสำคัญของผู้ถูกรางวัลเสร็จสิ้นLINK:
ตรวจ หวย รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล งวด วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *